Roboty ziemne

Oferujemy również kompleksowe wykonanie prac ziemnych, melioracyjnych, przygotowanie terenu pod budowę oraz wszelkie inne prace związane z użyciem sprzętu budowlanego. Dysponujemy odpowiednimi maszynami - posiadamy koparki oraz koparko-ładowarki.