Realizacje

 • BRUK-BET

  Ogród wystawowy dla BRUK-BET Kielce

 • Budowa ciągu rowerowego w Masłowie I dla: Urząd Gminy Masłów

 • Zagospodarowanie terenu Domu Opieki Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska 10

 • Wykonanie drogi pożarowej do budynku hali sportowej Kielce ul Krakowska, dla: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

 • Remont ulicy Łokietka w Kielcach dla: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

 • Przebudowa ulicy Marii Opielińskiej w Kielcach dla: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

 • Budowa parkingu z kostki brukowej przy Alei Legionów i Ściegiennego dla: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

 • Wykonanie parkingów dla Spółdzielni Mieszkaniowej na Stoku

 • Budowa parkingu i dróg przy Pasażu Świętokrzyskim dla: Polimex Mostostal Warszawa

 • Budowa ulicy Granicznej w Kielcach dla: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

 • Budowa ulicy Ślichowickiej w Kielcach dla: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

 • Budowa ulicy Spacerowej w Piasecznej Górce i Bieleckich Młynach dla: Gmina Morawica